Antennelaget

Rånåsfoss Fellesantenne A/L drives på ideell basis av beboerne i lokalsamfunnet på Rånåsfoss. Formålet er, på ikke kommersiell basis, å formidle radio- og TV-signaler til andelshaverne. 

Antennelagets høyeste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtet velger styre, godkjenner regnskap og budsjett, fastsetter avgifter og godkjenner styrets virsomhet. Alle andelshavere har møterett og stemmerett, en - 1 - stemme pr. hustand. Antennelaget har ikke leveringsplikt. Antennelagets virkeområde er geografisk begrenset av konsesjonen. 

Ønsker du å bli medlem i antennelaget? Klikk deg inn på informasjon om medlemskap.


Vakttelefonen: Mobil 995 93 047
Comments