Bygge og bo

Gamle skolen/Foto: Amund M. Rolstad

Generelle planoversikter

Utbyggingsområder - felt som er avsatt til bolig og næring på Rånåsfoss

Vedtatte reguleringsplaner (for hele kommunen, søk evt på stikkord "Rånåsfoss" via Ctrl+F)