Rånåsfoss velRånåsfoss vel er en upolitisk sammenslutning som har til formål å virke til allment beste for Rånåsfoss i samarbeid med kommunen og andre aktuelle instanser. 

Velet står for en rekke arrangementer i tillegg til å ha ansvar/medansvar for drift og vedlikehold av flere aktivitetstilbud til alle som bor i lokalmiljøet.

Kommunale søknadsfrister - Tilskudd og stipend

 • Mangfoldsprisen i Sørum - frist 1 mai hvert år.
 • Sørumprisen - frist 1 mai hvert år.
 • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - frist 1 august hvert år.
 • Ungdommens kulturstipend - frist 1 mai hvert år.
 • Kulturtilskudd til lag og foreninger - frist 1 april hvert år.

 • Se velets søknad om "Kulturtilskudd til lag og foreninger" i velets dokumentarkiv

  Ikke medlem? 

  Vi trenger flere medlemmer. Klikk deg inn på informasjon om medlemskap.


  Kontaktinformasjon:


  Velet svarer selvfølgelig også på spørsmål på Facebook!