Nyheter


Nytt fra velforeningen på Facebook


Kontaktinformasjon:


Velet svarer selvfølgelig også på spørsmål på Facebook!


Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter

lagt inn 7. jul. 2014, 02:20 av webredaktør rånåsfoss.no

Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.

I miljø- og utviklingsutvalgets møte 17.6.14 saksnr. 32/14 ble det vedtak om å legge forslag til detaljregulering av Blaker Bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter ut til offentlig ettersyn.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Frist for merknader er 11.09.2014.


Sankthansfeiring

lagt inn 18. jun. 2014, 03:18 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 18. jun. 2014, 03:22 ]

I god Rånåsfosstradisjon arrangeres storstilt Sankthansfeiring med aktiviteter fra morgen til kveld.

St. Hansfeiring på everkets fellesarealer i regi Rånåsfoss vel. Foto: Mette Haugland
FORMIDDAGSPROGRAM FRA KL 11

Frokostbad og gummibåtrace på Bader'n
Bassenget skal innvies og velet serverer frokost. Så blir det gummibåtrace!

I år kan du ha med deg eget fartøy - egenprodusert eller masseprodusert - til båtracet. Velet stiller med gummibåter til de som ønsker å låne det. Påmelding på Bader'n før start. 

Premie til beste racerbåtfører(e) og til mest kreative fartøy!


KVELDSPROGRAM FRA KL 17

Feiring ved Glomma
På kvelden blir det gøy for store og små på e-verkets friarealer ved Glomma. Sekkeløp, ballspill, potetløp, natursti, loddsalg med fine premier (husk penger), mm. 

Velet setter opp festtelt med plass til alle, men ta gjerne med stoler og evt bord samt det du ønsker av mat og drikke.

Kl 17: Grillene tennes
Kl 18: Bålet tennes, deretter arrangeres barnedisco, før festen fortsetter videre utover i de små timer...


Flomvarsel

lagt inn 23. mai 2014, 07:11 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 23. mai 2014, 07:14 ]

Fossen er flott om dagen og slik ser den ut til å bli noen dager fremover også. 

Flere boliger på Rånåsfoss

lagt inn 14. mai 2014, 03:59 av webredaktør rånåsfoss.no

Det kan bli flere boliger på Rånåsfoss. Sandnes utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut med ni 4-mannsboliger i to etasjer på Sandnes gård. 

Miljø- og utviklingsutvalget godkjente i møte 13. mai å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Rekkefølgekrav mht gang- og sykkelvei langs Borgenveien skal vurderes i løpet av høringsperioden.

17. mai-program Blaker Skanse

lagt inn 12. mai 2014, 03:09 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 12. mai 2014, 03:11 ]

Kl 07:20 spiller Blaker skolemusikk på Rånåsfoss.


Vårdugnad

lagt inn 6. mai 2014, 11:53 av webredaktør rånåsfoss.no

Rånåsfoss vel inviterer til dugnad torsdag 8. mai kl 1800. Vel møtt!Årsberetning Sørum kommune

lagt inn 4. apr. 2014, 07:06 av webredaktør rånåsfoss.no

Den sterke befolkningsveksten i Sørum gir muligheter, men samtidig utfordringer.

I fjor økte befolkningen med 3,4 % i Sørum. Det har gitt mange utfordringer i å tilpasse tjenestetilbudet innenfor de økonomiske rammene. Regnskapet for i fjor er i balanse, men betydelig under kommunens mål om et overskudd på to prosent.

Rådmannen trekker frem følgende viktige hendelser for året 2013:

 • Skoler og barnehager: Å skape landets beste skoler og barnehager har vært en av hovedsatsingene til Sørum kommune i 2013. I fjor ble det utformet og vedtatt en handlingsplan frem mot 2017 for å nå målet. 

 • Samhandlingsreformen: Målet med reformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunene. Sørum kommune har deltatt i et interkommunalt samhandlingsprosjekt og det har blitt opprettet et regionalt samhandlingskontor.

 • Forebygging: Frivillighetsstrategi og planprogram for folkehelse ble vedtatt. Satsing på kultur gjennom økonomisk støtte og økt innbyggerdialog i utviklingsarbeid er viktige tiltak som ble gjennomført for å styrke det forebyggende perspektivet.

 • Byggeprosjekter: Mange store byggeprosjekter innen skole og barnehage. Det ble vedtatt å plassere nye Blaker sykehjem på Fjuk.Sørum kommune ikke gjeldfri

lagt inn 25. mar. 2014, 04:57 av webredaktør rånåsfoss.no

VG skriver 24. mars at Sørum kommune er gjeldfrie. Dette er ikke riktig. 

Ordfører Mona Granbakken Mangen skriver på sorum.kommune.no at avisen har brukt feil tallgrunnlag og ikke regnet med gjelden som er i de kommunale foretakene. 

Det rette tallet er at Sørum kommune har en gjeld på 59.804 kroner per innbygger.

Årsmøte i velet

lagt inn 20. mar. 2014, 11:15 av webredaktør rånåsfoss.no

Årsmøtet i Rånåsfoss velforening er like om hjørnet.

Møt opp på Gamle skolen lørdag 22. mars kl 1800.

Velkommen!

Gratis verktøy for energianalyse

lagt inn 11. feb. 2014, 03:18 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 11. feb. 2014, 03:19 ]

Innbyggere i kommunen kan nå bruke et eget verktøy for energianalyse av boligen sin og beregne besparelser fra ulike energitiltak skriver Sørum kommune på sine nettsider.  

Slik gjør du:
      • Gå til Energiportalen for kommunen.
      • Skriv inn adressen eller gårds/bruksnummer til boligen du ønsker å analysere.
      • Velg rett adresse fra menyen som dukker opp.
      • Legg inn dine opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstandsinformasjon.
Ut fra de innlagte opplysningene blir dagens energibruk og kostnad beregnet. Du kan undersøke effekten av forskjellige energitiltak for eksempel ulike varmeløsninger som varmepumper, vedovn og pelletsovn eller etterisolering av tak, vegger og gulv og utskifting av vinduer.

For hvert tiltak blir besparelse i energibruk og kostnad beregnet, og du får også beregnet forventet reduksjon av CO2 utslipp. I Energiportalen finner du også oversikt over lokale leverandører i ditt nærområde.


1-10 of 123