Nyheter‎ > ‎

Årsberetning Sørum kommune

lagt inn 4. apr. 2014, 07:06 av webredaktør rånåsfoss.no

Den sterke befolkningsveksten i Sørum gir muligheter, men samtidig utfordringer.

I fjor økte befolkningen med 3,4 % i Sørum. Det har gitt mange utfordringer i å tilpasse tjenestetilbudet innenfor de økonomiske rammene. Regnskapet for i fjor er i balanse, men betydelig under kommunens mål om et overskudd på to prosent.

Rådmannen trekker frem følgende viktige hendelser for året 2013:

  • Skoler og barnehager: Å skape landets beste skoler og barnehager har vært en av hovedsatsingene til Sørum kommune i 2013. I fjor ble det utformet og vedtatt en handlingsplan frem mot 2017 for å nå målet. 

  • Samhandlingsreformen: Målet med reformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunene. Sørum kommune har deltatt i et interkommunalt samhandlingsprosjekt og det har blitt opprettet et regionalt samhandlingskontor.

  • Forebygging: Frivillighetsstrategi og planprogram for folkehelse ble vedtatt. Satsing på kultur gjennom økonomisk støtte og økt innbyggerdialog i utviklingsarbeid er viktige tiltak som ble gjennomført for å styrke det forebyggende perspektivet.

  • Byggeprosjekter: Mange store byggeprosjekter innen skole og barnehage. Det ble vedtatt å plassere nye Blaker sykehjem på Fjuk.Comments