Nyheter‎ > ‎

Energiråd på Rånåsfoss

lagt inn 27. mar. 2012, 04:12 av webredaktør rånåsfoss.no

Sørum kommune skriver på sine nettsider 27. mars at ordfører Are Tomasgard og næringslivet i Sørum ønsker å etablere et energiråd på Rånåsfoss.

Meldingen lyder som følger: "Et energiråd er et kompetansesenter innen riktig og bærekraftig energibruk. De skal gi råd til kommuner, bedrifter og innbyggere om å bruke energi mer effektivt. Det mener ordføreren også trengs i Akershus, etter samme modell som er etablert i Hedmark og Oppland.

Tidligere i år har ordføreren sammen med Sørum Næringsforum hatt møte med fylkesordføreren hvor idéen ble lansert for første gang. Det er også avholdt seminar om klima og energi på Rånåsfoss hvor et bredt kompetansemiljø deltok. Statssekretæren i Olje- og energidepartementet, som var med under seminaret, gav utrykk for at energiråd etter modell fra innlandet var en spennende og riktig satsing.

Nå har ordfører Are Tomasgard sendt brev til fylkesordføreren i Akershus. Her ber han om konkret tilbakemelding på initiativet.

- Jeg mener det er helt naturlig at Akershus også etablerer et energiråd. Mye tyder på at kommunene i Akershus har minst like stort behov for energi- og klimarådgiving som kommunene i Hedmark og Oppland, sier Are Tomasgard.
 
Han mener det er naturlig at energirådet får sitt hovedsete på Rånåsfoss.
 
- Akershus Energi, som fylkeskommunen eier, er allerede lokalisert her og har ledige kontorlokaler. Vi har et kompetansemiljø i kommunen, med både Rainpower og Stena Recycling. Dessuten har Sørum næringsforum etablert et fagråd for miljø og nyskapning. Medlemmene her representerer flere av de viktige miljøbedriftene. De har en høy kompetanse som et energiråd kan dra veksler på.

Ordføreren sier at han nå håper på positiv tilbakemelding og at fylkesordføreren gir Akershus Energi og lokale aktører i oppdrag å arbeide videre med dette."
Comments