Nyheter‎ > ‎

Flere boliger på Rånåsfoss

lagt inn 14. mai 2014, 03:59 av webredaktør rånåsfoss.no

Det kan bli flere boliger på Rånåsfoss. Sandnes utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut med ni 4-mannsboliger i to etasjer på Sandnes gård. 

Miljø- og utviklingsutvalget godkjente i møte 13. mai å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Rekkefølgekrav mht gang- og sykkelvei langs Borgenveien skal vurderes i løpet av høringsperioden.

Comments