Nyheter‎ > ‎

Foreløpig regnskap for Akershus Energi

lagt inn 16. mar. 2012, 03:40 av Redaksjon Nett   [ oppdatert 16. mar. 2012, 04:00 av webredaktør rånåsfoss.no ]

Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra drift etter betalte skatter og renter på 218 millioner kroner. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2011 på henholdsvis 2 440 GWh og 99 GWh.

Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet, som følge av økt vannføring. Varmeproduksjonen ble lavere, som følge av vesentlig høyere temperatur de siste månedene av 2011.

Korrigert for urealiserte verdiendringer, er konsernets årsresultat etter skatt på 143 millioner kroner i 2011, mot 208 millioner kroner i 2010. Dette viser resultatet fra den underliggende virksomheten, og betraktes av konsernet som tilfredsstillende.

Comments