Nyheter‎ > ‎

Kommunebudsjett 2013: Styrker skole og barnehage

lagt inn 31. okt. 2012, 15:32 av webredaktør rånåsfoss.no

Rådmannen foreslår at skolene i Sørum får styrket driftsbudsjettet med 18 millioner kroner og 18 nye lærerårsverk i neste års budsjettforslag for Sørum kommune.

Driftsmidlene i budsjettforslaget er økt med 10 prosent slik at neste års skolebudsjetter skal være realistiske iht økonomisjef Stein Kr. Andersen.

Også andre områder styrkes:
   • 40 midlertidig barnehageplasser i Frogner-området opprettes i påvente at Fjellbovegen barnehage blir fullført.
   • Hjemmetjenesten får fem nye årsverk.
   • Sørum kommune skal satse sterkt på forebyggende arbeid fremover på alle områder. Til neste år skal det særlig satses mot barn, unge og deres familier. Tre nye stillinger skal arbeide forebyggende.
   • Demensavdelingen på Sørvald får 10 nye årsverk og kommer i full drift.
Rådmann Marius Trana sier at kommunen fortsatt har en sterk befolkningsvekst. Han mener at den nye organiseringen av kommuneorganisasjonen vil bidra til bedre økonomisk styring, med tydeligere budsjettering på virksomhetsnivå og prioritering av forebyggende tiltak .

I budsjettforslaget vil ikke utgiftene til renovasjon og feiing økes for innbyggerne, men som tidligere varslet vil vann- og kloakkavgiften økes med åtte prosent. Sistnevnte grunnet nytt høydebasseng på Sørumsand og nytt felles renseanlegg.

Budsjettet skal etter planen vedtas av kommunestyret 12. desember.

Comments