Nyheter‎ > ‎

Kommunens budjettforslag for 2012

lagt inn 3. nov. 2011, 06:33 av webredaktør rånåsfoss.no
Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett 2012 for Sørum kommune.
Budsjett
Styrene for de to kommunale foretakene Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF har likeledes lagt fram forslag til budsjett 2012 for sine foretak. Budsjettforslagene ble behandlet foreløpig i økonomi- og administrasjonsutvalgets (Ø/A) møte 2. november.

Ø/A vedtok å sende budsjettforslagene til behandling i kommunens øvrige politiske utvalg og på offentlig høring. Etter høringsrunden vil Ø/A igjen behandle budsjettforslagene i sitt møte 7. desember, hvor alle mottatte uttalelser vil ligge ved behandlingen.

I samme møte avgir Ø/A sin innstilling til kommunestyret i budsjettsakene, og kommunestyret vil sluttbehandle og vedta budsjettene for 2012 i sitt møte 14. desember.


Comments