Nyheter‎ > ‎

Midlertidig heving av overvann ved kraftstasjonen

lagt inn 5. okt. 2011, 02:59 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 7. okt. 2011, 12:10 ]
NVE gir Glomma Kraftproduksjon AS tillatelse til midlertidig å heve overvannet ved Rånåsfoss kraftstasjon med inntil 35 cm (fra kote 119,30 til 119,65) i tidsrommet 01.09 - 31.12 i årene 2011 - 2013.
Første tillatelse for heving av overvann ble gitt 2008 for prøveperioden 2008-2010.

Tiltaket gjennomføres ved vannføringer under 600 m3/s og det opprettholdes samtidig et miljøoppfølgingsprogram i hele prøveperioden som med stor grad av sikkerhet kan gi svar på konsekvensene ved mulig permanent endring.

Dersom det viser seg at tiltaket medfører store, negative konsekvenser for allmenne interesser, kan myndighetene trekke tillatelsen tilbake før prøveperioden er gjennomført.

For å lese NVEs tillatelse i sin helhet, se vedlegg.
Ċ
webredaktør rånåsfoss.no,
5. okt. 2011, 02:59
Comments