Nyheter‎ > ‎

Ny togstasjon 2018-2023?

lagt inn 3. okt. 2013, 02:26 av webredaktør rånåsfoss.no   [ oppdatert 3. okt. 2013, 02:28 ]

I Jernbaneverkets utkast til handlingsprogram for 2014-2023, er det foreslått en sammenslåing av stasjonene Rånåsfoss og Auli i løpet av 2018-2023.

Handlingsprogrammet, som nå er sendt ut på høring, beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

I utkastet til handlingsprogram, sies bl a følgende om utbedringspunktene for Kongsvingerbanen:
"Sørumsand og Skarnes bygges ut som knutepunkter. Nytt knutepunkt etableres ved sammenslåing av Rånåsfoss og Auli. For de øvrige stasjonene planlegges plattformforlengelser. Det gir 5–10 min kortere reisetid Kongsvinger–Oslo. Forlengelse av plattformer er nødvendig for en robust trafikkavvikling og fordi nytt materiell er lengre enn eksisterende plattformer. Utbygging og fornyelse av seks av banens tolv stasjoner vil bety en vesentlig forbedring av tilgjengeligheten til togene. Forbedring av parkeringstilbudet og fornyelse av anleggene for publikumsinformasjon vil også bidra til bedre tilgjengelighet."

Etablering av stasjonen Rånåsfoss/Auli er foreslått lagt til perioden 2018-2023 og er, sammenslått med kostnaden for utbygging av Skarnes stasjon, budsjettert til 410 MNOK. Utbygging av Sørumsand, samt mindre tiltak på Nerdrum, Fetsund og Årnes, er lagt til perioden 2014-2017 og vil koste 190 MNOK.

Høringsfristen for handlingsprogrammet er 20. desember. Endelig versjon er ventet i løpet av februar 2014.

Det vil også bli gjennomført en utredning som ser på muligheten for å utvikle kollektivtilbudet generelt i takt med den økte etterspørselen. Utredningen skal være klar i 2018.

Comments