Nyheter‎ > ‎

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter

lagt inn 7. jul. 2014, 02:20 av webredaktør rånåsfoss.no

Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.

I miljø- og utviklingsutvalgets møte 17.6.14 saksnr. 32/14 ble det vedtak om å legge forslag til detaljregulering av Blaker Bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter ut til offentlig ettersyn.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Frist for merknader er 11.09.2014.


Comments