Nyheter‎ > ‎

Utskiftning av avløpsledninger på Rånåsfoss

lagt inn 13. apr. 2012, 04:46 av webredaktør rånåsfoss.no

Arbeidet med utskiftning av gamle avløpsledninger starter opp i april og vil pågå utover sommeren og høsten 2012 melder Sørum kommune på sine nettsider.

Fra april måned og utover sommeren og høsten 2012 vil SKT KF utføre arbeider med utbedring av avløpsledninger på Rånåsfoss. Forskjellige metoder vil bli benyttet for arbeidet. Noen steder må det graves mens andre steder kan rørene utbedres innenfra.

SKT KF har etter anbudskonkurranse fremforhandlet kontrakt for de kommunale arbeidene med NCC. I følge fremdriftsplanen vil entreprenøren starte arbeidene innen 1.mai 2012 og planlagt ferdigstillelse er satt til 1.oktober 2012.

Entreprenøren vil ta kontakt i god tid før graving eller annet arbeid som kan få konsekvenser for den enkelte eiendom iverksettes. Det være seg trafikkavvikling, parkering, midlertidig stenging av vann osv.

Entreprenørens kontaktperson er Tage Odland tlf: 90119470. For øvrig kan SKT KF v/ Ståle Grinaker, tlf: 959 14 748 kontaktes i tilfelle spørsmål.

Comments