Nyheter‎ > ‎

Verdier i barnehage og skole

lagt inn 2. jan. 2013, 06:07 av webredaktør rånåsfoss.no

Verdiutsagnene for Sørumskolene er vedtatt i Kommunestyret den 14.11.2012. Det er definert 10 verdiutsagn som skal gjelde for Sørumskolene.

Barnehagene og skolene i Sørum skal

     1. ha et positivt læringsmiljø som tar barn og unge på alvor
     2. stimulere til nysgjerrighet og lærelyst
     3. sikre gode overganger gjennom hele læreløpet
     4. utvikle og stille krav ut fra hver enkelt elevs potensiale
     5. utvikle seg i takt med samfunnet
     6. ha tydelige læringsmål og gode strategier for å vurdere måloppnåelse
     7. ha åpne relasjoner og tverrfaglig samarbeid i alle ledd
     8. benytte alle naturlige læringsarenaer
     9. ha høy kompetanse og godt arbeidsmiljø
     10. ha moderne og relevant utstyr

I tillegg ble det vedtatt å etablere et hovedprosjekt med oppstart 2013 hvor det skal utarbeides en handlingsplan med tiltak som sikrer at verdiutsagnene etterleves. 

Arbeidet med neste fase starter allerede før jul, og dette blir en bred prosess i nært samarbeid med berørte parter. Mer informasjon om hovedprosjektet vil offentliggjøres fortløpende på kommunens hjemmeside.

Comments